www.flickr.com

نگاه مضطرب

جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۱

کریستین بوبن :

"باید به حیوانات به خاطر بی گناهی افسانه ای شان و به خاطر معرفت رضایتمندانه ای که در بخشیدن نرمای نگاه مضطرب خود به ما دارند - بی آنکه هرگز محکوممان کنند- ملاطفت روا داریم ."


منتشر شده در وبلاگ قدیمی، 2 اسفند 1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.