www.flickr.com

آلترناتیو

جمعه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۷

قرار بود برای کاری موسیقی انتخاب کنیم.
گفتم: کیتارو چطوره؟
قیافه اش در هم رفت و بعد از کمی مکث گفت: هر طور میلته.
به نظر می آمد در آن مکث به این فکر می کرده که گیر چه آدم پرتی افتاده!

پی نوشت: دانش و سلیقه ی موسیقی من از آمیب هم کمتر است. در واقع تقریبا چیزی گوش نمی دهم که بخواهم سلیقه ای داشته باشم. انگاری پنبه چپانده باشند در گوش هایم. قبلا از این بیلبیلک ها داشتم که هر کسی یکی به گوشش دارد. از کار افتاد و مدتی بعد هم گم و گور شد. باید بروم یک بیلبیلک دیگر بخرم تا به ضرب و زور آن هم شده، گوشم را باز کنم.

4 نظرات:

یعنی هر کسی که از موسیقی هیچی نمی فهمه کیتارو گوش میده؟!!!

با نفس کشیدن زنده می مونیم و با موسیقی ازش لذت .

چرا این روزها همه از جایی برای پیرمردهانیست مینویسند . فکر کنم نماد روشنفکری وبلاگستان امروز نوشتن از جایی...

برای علی: نه بابا، من که این رو نگفتم. فقط به نظرم اومد اون واکنش منظورش این بود.

برای suicide of notes: تنها دلیل من این بود که این فیلم رو تو سینما دیده بودم. که خب ممکنه روشنفکرنمایی به نظر برسه.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.