www.flickr.com

بازگشت سید ضیا

شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

در روزهای آخر کابینه، سیدضیا برای یکایک زندانیان پیغام فرستاده بود که اگر فلان مقدار پول فراهم نکنند، تیرباران خواهند شد. مدرس با صدای بلند به آورنده‌ی پیغام گفته بود: "از قول من به این پسرعمو بگویید، باید همان روز اول که ما را گرفتی این کار را می‌کردی، چون نکردی، دیگر ممکن نیست و باید بروی".


از کتاب از سیدضیا تا بختیار/ مسعود بهنود

2 نظرات:

http://www.youtube.com/watch?v=WBK3Nrzp8dI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.madyariran.com%2F&feature=player_embedded

خرداد نو - نيروهاي گارد ويزه حكومت بر آمده از كودتا همه را با باتوم و گاز اشك اور مورد حمله قرار داده است . خبرنگاران داخلي و خارجي - مردم عادي - زن - مرد و جوان . اين اتفاق در همه نقاط تهران در حال وقوع است . گروه هايي از جوانان ستاد ميرحسين به مردم اعلام كرده اند به نشانه عزا فردا با پرچم سياه به خيابان بيايند و در ماشين ها ي شان قران پخش كنند مردم در خيابان ولي عصر فرياد مي زنند "موسوي موسوي راي ما را پس بگير!" به شدت پليس مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده و پراكنده شان مي كند. در خيابان هاي جهان كودك و نيايش در تهران جوانان حامي موسوي مشغول تظاهرات هستند. با اين شعارها "دولت مدعي عدالت! خجالت خجالت"، "موسوي موسوي راي ما را پس بگير"، "تهراني باغيرت! حمايت حمايت" نيروهاي ضدشورش به شدت آنها را مي زنند و پراكنده شان مي كند همچنين مردم در ضلع جنوبي خيابان فاطمي در مقابل وزارت كشور تجمع كرده اند . پليس مرتب آنها را تهديد به برخورد مي كند . برخي گريه مي كنند . عده اي تقلب گسترده در انتخابات را محكوم مي كنند . يكي مي گويد: اين آدم در چهار سال گذشته به زحمت ۱۶ ميليون راي آورده بود . حالا با اين همه خراب كاري چطور ۲۴ ميليون راي را برايش جمع كرده اند...

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.