www.flickr.com

داروی هومیوپاتی؟ هیچی‌ اون تو نیست

شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۸

ساعت ۱۰:۲۳ امروز به وقت بریتانیا، حدود ۳۰۰ منتقد هومیوپاتی قرار است اوردوز دست جمعی‌ کنند!
آنها در قالب کمپین ۱۰،۲۳ می‌‌خواهند همهٔ دارویی را که برای یک دوره کامل چند ماهه درمان هومیوپاتی تجویز میشود یک جا بخورند. داروی هومیوپاتی از مواد گیاهی و معدنی تهیه می‌‌شود که با آن محلولی بسیار رقیق می‌‌سازند. این محلول را به دفعات متوالی در آب حل می‌‌کنند تا رقیق و رقیق تر شود. طبقه ادعای هومیوپات‌ها هر چه دارو رقیق تر شود خاصیت دارویی آن بیشتر خواهد شد.
اما ادعای منتقدان هومیوپاتی آن است که در این دارو عملا هیچ چیزی جز آب وجود ندارد. برای همین اسم این حرکت را هم ۱۰،۲۳ گذشته اند. با این ایده که در یک مول از محلول مورد نظر( که شامل ۱۰ به توان ۲۳ مولکول از آن است) عملا حتا یک مولکول از مادهٔ دارویی هم وجود ندارد. بنابرین با خوردن همهٔ دارو هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
هدف این کمپین بالا بردن سطح آگاهی‌ عمومی‌ در مورد واقعیت هومیوپاتی است، که در حال حاضر با وجود بی‌ پایه بودنش از لحاظ علمی‌ به عنوان یکی‌ از پزشکی‌‌های جایگزین پذیرفته شده است. تا آنجا که تنها در سال گذشته در نظام بهداشت ملی‌ بریتانیا ۴ میلیون پوند خرج هومیوپاتی شده است. با این پول می‌‌شد ۲۰۰ پرستار استخدام کرد. حتا شرکت دارو سازی بوتس هم گفته است با اینکه به هومیوپاتی اعتقاد ندارد به این دلیل که مشتری وجود دارد این دارو‌ها را تولید می‌کند. کمپین ۱۰،۲۳ که اعتراض به این موارد را در لیست فعالیت‌های خود قرار داده است، با حرکت نمادین امروز می‌خواهد توجه افکار عمومی‌ را به بی‌ پایه بودن هومیوپاتی جلب کند.

پی‌ نوشت: برای پیگیری سرانجام این منتقدها صفحهٔ تویتر کمپین ۱۰،۲۳ را دنبال کنید. کسی‌ چه می‌‌داند شاید هم واقعا بلایی سرشان بیاید!

2 نظرات:

یا دمان نرود جمعه در مقابل زندان اوین نباشیم ظلمی در حق خانواده زندانیان کرده ایم...جمعه را به صحنه قدرت نمایی برای 22 بهمن تبدیل کنیم

اینکه دیدگاه غالبی که مثلا در مورد ماده داریم را وحی منزل بدانیم و روشهای دیگه را تخطئه کنیم فکر نمیکنم علمی باشه. به هر حال ملاک اینه که داروهای هومیوپاتی چقدر در عمل در درمان بیماران موثر هستند. و اگر باشند شاید لازم هست که ما مدل ذهنیمون را مثلا در مورد ساختار ماده عوض کنیم. ضمن اینکه این مسئله که اووردوز مضر هست لزومی نداره در مورد داروهای هومیوپاتی صادق باشه. مسخره هست که دنیا را با پیش فرضهای ذهنی خودمون میبینیم.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.