www.flickr.com

صهیونیست های افراطی

پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۹

به ندرت پیش می‌آید که بتوانم یک ساعت تمام و بدون وقفه پای یک فیلم مستند بنشینم. امشب مستند «صهیونیست های افراطی» بی بی سی جلوی تلویزیون میخکوبم کرد. این فیلم به سراغ اسرائیلی هایی رفته بود که در کرانه باختری و در میان فلسطینی ها اِسکان داده شده اند. روایت های اینچنینی را خیلی کم شنیده و دیده‌ام. از ماجرای شهری که تنها 20 اسرائیلی با کمک نیروهای امنیتی در میان جمعیت فلسطینی زندگی می کنند، تا جوان‌های تندرویی که رفته‌اند وسط بیابان در بین زمین‌های فلسطینی چادر زده‌اند و زندگی می‌کنند؛ با این عقیده که قوم برگزیده هستند و این سرزمین متعلق به آنهاست. فیلم نمای نزدیکی از کشمکش هر روزه ی بین اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. دیدن اش را توصیه می کنم.


پی نوشت: اگر در جزیره هستید می‌دانید که فیلم تا مدتی روی سایت قابل دسترسی است. برای دیگران راه حلی بلد نیستم.

پی نوشت 2: این هم لینک فیلم روی یوتیوب، که دوستی لطف کرد و در کامنت ها گذاشت.7 نظرات:

http://www.youtube.com/watch?v=D-mUChpnVyg

http://www.youtube.com/watch?v=KhmGceshH8k

خیلی ممنون

.. رفته‌اند وسط بیابان در بین زمین‌های فلسطینی چادر زده‌اند و زندگی می‌کنند؛ با این عقیده که قوم برگزیده هستند و این سرزمین متعلق به آنهاست...
اين بي بی سی و انگليس استعمارگر چه زجری ميکشن که ميبينند علی رغم همه جنايتهايتهاشون يهوديها از اسراييل بيرونشون کردن و نذاشتن که اسراييل را از حرص نفت کشورهای عرب دوستشان تقديم اعراب و مسلمانان کنند. موضوع هيچ ربطی به قوم برگزيده نداره. از هزاران سال پيش عربستان سرزمين قوم عرب بوده ( و هيچ کدام از شماها اعتراضی به اين نداريد) و اسراييل سرزمين قوم يهود. حالا چون ارتش تجاوزگر اسلام يه مدت اسراييل را اشغال کرده اين کشور مال اعراب و مسلمانان نيست. شمامسلمونای فاشیست عقيده داريد که همه دنيا بايد مال شما باشه و با اينکه خيلی کشورها را اشغال کرده و تبديل به کشورهای اسلامی و عربی کرده ايد که فقط مال اعراب و مسلمانان هستند و هيچ کسی ديگری در آن حق زندگی ندارد هنوز حرص ميزنيد. اين جوانان يهودی ميدانند که اگر شما مسلمونای اشغالگر و اروپاييهای بدتر از شماها اسراييل را اشغال کنيد هيچ کشور ديگر يهودی وجود ندارد که بتوانند از دست شما فاشيتسها به آن فرار کنند. اين مبارزه ای برای زندگی است در برابر تهدیدات امپرياليسم اسلام و مسيحی و کمونيستی. فلسطينيها و بقيه اعراب اشغالگر هم بالاخره بايد برگردند به همانجايی که ازش آمده اند يعنی عربستان يا بقيه کشورهای عربی و اسلامی که اشغال کرده و اسلامی کرده اند. اين فلسطينيهای عرب هستند که اسراييل را اشغال کرده اند. مبارزه برای حق زندگی در برابر تجاوزگران مسلمان تندرويی و افراطی گری نيست. افراطيگری کار مسلمانهای حريص و طمعکار است که قرنهاست چشم به سرزمين ديگران دوخته اند و سيری ندارند.
شماها بايد بالاخره قبول کنيد که اسراييل يک کشور اسلامی نيست. اسراييل يک کشور عربی نيست . اسراییل یک کشور یهودی است. و اعراب و مسلمانان فقط يک عده متجاوزگرند.

long live Israel

FUCK OFF M.A

can you please remove my comment that I just wrote I'm ashamed and you are right

ممنون به خاطر معرفی

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.