www.flickr.com

رفتار با دگر"اندیشه"ها

دوشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۷

می پرسد نظرت راجع به دگرباش بودن چیست. جواب نظری اش این است که به من چه، هر که هر طور خواست فکر و رفتار می کند. این را خیلی وقت است یاد گرفته ام. نه به خاطر بودن در محیطی که هر کس هر جور خواست فکر می کند، این را از خواندن فلسفه آموخته ام که اولین آموزه اش شک است. پایه ای ترین باورها هم قابل تردید و بازنگری هستند- البته در معرفت شناسی بعد از کواین دیگر حتی باور پایه هم معنا ندارد.
اما این ها تمام اش حرف است، همان طور که گفتم یک جواب نظری است. در عمل باید دید چقدر متساهل هستیم و چقدر متعصب یا به تعبیری غیرتی. قرار نیست این باورهای مخالف همیشه چیزی مثل دگرباشی جنسی باشند که سریع بتوانیم بگوییم، مشکلی با آنها نداریم هر طور می خواهند رفتار کنند. دین، فرهنگ، ملیت، گرایش سیاسی و حتی علم می توانند ما را غیرتی کنند، بدون اینکه حواس مان باشد. به قول ولتر:" شک اصلا وضعیت خوشایندی نیست، اما یقین پوچ و مضحک است."

3 نظرات:

ممنون از مطلب خوبتان.
کمتر دیده بودم کسی یادآوری کند، که غیر از دین و گرایش سیاسی و ... درباره علم هم می‌توان تعصب ورزید. آن هم چه تعصبی! بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم در این روزگار متعصبین علم‌زده از دیگر متعصبین دگم‌تر و خطرناک‌ترند.
کاش این یادآوری‌ها بیشتر باشد.

البته طبق تز کواین می تونی باورهات رو نگه داری و یه جای دیگه رو دستکاری کنی،شاید هم اصلا دچار تعین ناقص بشی ،شاید هم....شایدهم....

برای ماکوان: آره خب، میشه مثلا منطق رو دستکاری کنیم، یا حتی آنتی رئالیست بشیم. فقط باید ببینیم هزینه ی کدوم یکی از این دستکاری ها کمتره.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.