www.flickr.com

تعطیلی پشت تعطیلی

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۷

دیروز روز ملکه بود. امروز روز کارگر و فردا بین التعطیلین، که بعدش هم آخر هفته است. خواستم بهانه ننوشتن ام را بگویم. همین.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.