www.flickr.com

شور، حتما شیرین است

جمعه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۷

چند ماه پیش که این سخنرانی ایزابل آلنده را معرفی کردم، حواسم به چیز دیگری بود. اینکه چه منبع خوبی پیدا کرده ام برای شنیدن سخنرانی، پرت بودم انگار. چند وقت بعد بهمن و بعد بهار آن را معرفی کردند با یک نگاه دیگر. و من این روزها مدام به دنبال آن شوری هستم که آلنده توصیف می کند. می دانم کجاست، جایی آن زیر میرها پنهان شده و گاه و بی گاه پیدایش می شود. وقتی در خیالم برش می دارم و تمیزش می کنم، واقعی می شود. آنقدر که انگیزه ای می شود برای یافتن خودش.

2 نظرات:

چه خوب که بعد از چند وقت یادداشتی نوشتی. منتظر بودم :)

سلام
می شود این مطلب من را بخوانید:
http://safzav.blogfa.com/post-145.aspx

با تشکرهای پیش پیش!

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.