www.flickr.com

نفرتی که آن زیر میرها می پرورانیم

دوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۷

یکی دو روز پیش فیلم ملنا را بعد از مدتها خاک خوردن گوشه خانه دیدیم. برای من چشم چرانی ها و خواهش های مردان فیلم تنها زرق و برقی بود برای نشان دادن آن صحنه ای که زن ها ملنا را بیرون می آورند و کتک می زنند. ناراحت کننده است، امااین نمود بیرونی و ترجمه صریح احساسات یک زن است نسبت به زن دیگری که رقیب می داندش. خیلی شبیه رفتار مردم و به خصوص زن ها در فیلم قدمگاه با زن زیبایی بود که از جای دیگری می آمد. (ایده این مقایسه از نیماست).

پی نوشت: ظاهرا فیلم دو نسخه داشته است و آن که ما دیدم کلی از صحنه هایش حذف شده بود. بعد از دیدنش نسخه کامل اش پیدا کردیم، البته با زیرنویس ترکی.

4 نظرات:

منظورت مالنا است دیگه؟ Malena توی هیچ زبونی «ملنا» تلفط نمیشه. تو که اینقدر ملالفتی هستی چرا؟

من هم از زن و مرد نوشتم. خوشحال مي‌شم به سوال اين پستم جواب بدين.

به این فکر افتادم که ما هم با رقیب شوهر یا دوست پسرمان این کارها رو می کنیم ؟

دوره‌ی بلوغ پسره، فانتزیهاش و به در و دیوار زدنش برای دیدن حتی یه ذره بیشتر (چه زمانی چه مکانی) هم حرف نداشت. هرچند صحنه‌ی اصلی فیلم همونیه که تو می‌گی.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.