www.flickr.com

چاپ مقاله با کمترین امکانات

چهارشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۷

رفتم از منشی دانشکده، برای دفتر کارم سطل زباله گرفتم. برایشان عجیب بود که من یک چنین چیزی می‌خواهم. فکر کنم آن جک معروف واقعا درست باشد که دانشکده فلسفه حتی سطل زباله هم لازم ندارد.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.