www.flickr.com

هنرهای مزه‌ای

جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۷

1- خواب دیدم میم نون نمایشگاهی راه انداخته از یک سری عکس عجیب و غریب. عکس های مونتاژ شده از آدم ها و فضاهای آشنا. بر سر بعضی ها روسری گذاشته بود و در عین حال طرف دامن کوتاه و آستین حلفه ای پوشیده بود. اما قسمت جالب خوابم این بود که همه این عکس ها روی شکلات چاپ شده بودند و بیننده ها باید با مزه کردن شکلات ها به عکس ها رای می دادند. بعضی از عکس خیلی خوشمزه بودند.

2- از این ایده باحال میم نون در خواب، یاد یک نمایشگاه در گالری برگ افتادم. یادم نیست حدود سال 80 باید بوده باشد، بعد از اولین نمایشگاه هنرهای مفهومی در موزه هنرهای معاصر که تازه هنر مفهومی جذابیت هایش را نشان داده بود. اصلا یادم نیست آن کارهای گالری برگ مال چه کسی بود، اما یک ترکیب درست کرده بود از آب نبات های خیلی بزرگ رنگی مثلا به قطر نیم متر. در یک کار دیگر با بیسکوئیت های بزرگ یک اثر ساخته بود. از همه جالب تر این بود که بازدیدکننده ها می توانستند آن اثر را مزه کنند. ایده این بود که خب همان طور که نقاشی خوراک چشم است و قرار است با حس بینایی بازی کند، اگر کاری مزه داشته باشد باید بشود آن را امتحان کرد.

3- هنوز بعضی از مزه های عکس های میم نون که در خواب مزه کردم زیر زبانم است و باز به ایده خواب دیدن فکر می کنم. خواب راکه همیشه می بینیم  اما آن چیزی که به اسم "خواب" تعریف می کنیم همه آن چیزهایی است که یادمان می آید و به نوعی در خواب توجهمان را جلب کرده اند. مثلا اگر در خواب رنگی برای آدم مهم بوده باشد، آن رنگ در بیداری به یاد می آید. حالا در این خواب خوشمزه من تاکید بر روی مزه ها بوده است.

پی نوشت: این میم نون عادت دارد برود در خواب مردم کارهای عجیب و غریب بکند. 
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.