www.flickr.com

فلسفه و بدبختی

یکشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۱

دوستی برام نوشته که زیاد از فلسفه نمی نویسم . آره نمی دونم چه مرگمه که دیگه حتی کتاب داستان هم نمی خونم ، چه برسه به کتابهای فلسفی . کلی برنامه داشتم . همون طور که گفته بودم ، داشتم پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین رو می خوندم . و قرار بود قسمتهای جالبش رو بنویسم .می خواستم برم پایان نامه های مردم رو ببینم . برم دنبال استاد راهنما بگردم . و...

از وبلاگ قدیمی13مرداد1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.