www.flickr.com

خبری برای ویتگنشتاین

دوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۱

فکر می کنید اگه ویتگنشتاین این خبرو می شنید ، چی می گفت ؟!
( نقل خبر از ویشکا)

البته این عمل جراحی برای تلفظ بهتره زبانه و اصلا" ربطی به یادگیری نداره . امان از دست این تیترهای جنجالی ژورنالیستی ....


منتشر شده در وبلاگ قدیمی، 4 شهریور 1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.