www.flickr.com

من در نقش سینترکلاس

جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۷

امشب در این حوالی جشن سینترکلاس است. دو سه هفته پیش با قایق از اسپانیا آمد و در این مدت با اسب سفیدش کادوهای بچه ها را تقسیم کرد و امشب می رود. نمی دانم از که شنیدم این جشن ها بیشتر برای بچه ها و خارجی ها جذاب است. برای همین رفتم پشت در خانه همسایه مان یک کادوی کوچولو برای پسرشان گذاشتم.
پی نوشت: ماجرای سینتر کلاس هلندی ها را پارسال نوشته بودم.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.