www.flickr.com

خب توالت جای گند زدن است

دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۷

با دوستان آخن نشین رفته بودیم بلژیک و برگشته بودیم آخن تا شب را پیش آنها باشیم. باید در ایستگاه قطار مرکزی آخن نیم ساعتی منتظر اتوبوس می ماندیم. دیدم نمی توانم تا خانه خودم را نگه دارم و برای همین از علی پرسیدم دستشویی ایستگاه کجاست. جایی را نشان داد و من یک 50 سنتی از کیف پولم پیدا کردم و به آن سمت رفتم. (در ایستگاه های قطار هلند و آلمان -جای دیگر را نمی دانم- برای توالت باید 50 سنت بدهید.) پول را انداختم و در باز شد، با دیدن ردیف توالت های دیواری تازه فهمیدم گند زده ام و به دستشویی مردانه آمده ام! یعنی اصلا دم در حواسم نبود زنانه است یا مردانه و به آدرس دادن یک مرد اعتماد کرده بودم.
حالا این وسط مدام نگران بودم یکی بیاید و بخواهد همان جا در ملا عام کارش را بکند. برای همین خیلی زود پنجاه سنت را حلال کردم وقبل از اینکه سر و کله کسی پیدا شود، زدم به چاک.

10 نظرات:

شانس اوردیها :))

خیلی خندیدم
با تایتلت خیلی حال کردم

حلال کردم دقیقا یعنی چی در این مورد؟ یعنی تو تونستی با همونا کارتو راه بندازی بالاخره؟

برای میم نون: نه بابا، توالت معمولی تو اتاقک هم داشت. خب مردا که وایستاده پی پی نمی کنن !

البته بی‌ربطه ولی جالبه. یه بار یکی داشت از پدرش که حاج آقای مومن و متعهدی هستش تعریف می‌کرد که چطور یکی از همین ۵۰ سنتی ها انداخته بود و رفته بود تو و وقتی اومده بود بیرون دیده بود یه آقای مو زرد آلمانی منتظر ایستاده. حاج آقا هم برای نشون دادن اخلاق اسلامی در رو نگه داشته بود تا حضرت آلمانی صفت مجانی بره قضای حاجت به جا بیاره. آلمانی بی‌شعور هم چند تا داد زده بود سر حاج آقا و آختون پاختون کرده بود (احتمالن با این مضمون که پدرسگ مگه ارث باباته که داری می‌بخشی!). بعد در موال رو گرفته بود و بسته بود و جلوی چشمان مبهوت حاج آقا ۵۰ سنت از جیب نامبارک استخراج کرده بود و انداخته بود در حلقوم در مستراح تا قضای حاجتش حلال باشه. این بود که حاج آقا فهمید این اروپایی‌ها آدم بشو نیستند و حرف حق مسلمان به گوششون نمیره

:))
حالا نگفتی بعدش چی شد؛ کلا از خیرش گذشتی یا پنجاه سنت دیگه پیاده شدی؟ :دی

چرا راجع به فوت "ارحام صدر" چیزی نمی نویسید؟

یه نفر که شروع می کنه به بی تربیتی
همه راه می افتن
اولش دانا بود دیگه ؟

برای ناشناس دوم: فکر کنم این پست رو تازه دیده باشی، اما قبل از پست های توالتی دانا منتشر شده...

دیگه بد تر
شما شروع کردی
ایشونم ادامه داد ...

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.