www.flickr.com

"نه" گفتن بدون خشونت

یکشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۸

این مردم قابل احترام اند. وقتی سپر انسانی می شوند تا آن مامور یا بسیجی یا لباس شخصی کتک نخورد، در برابرشان تنها باید سر فرود آورد و در سکوت تحسین شان کرد. با همین منطق سکوت کرده بودم، اما امروز وقتی دیدم هموطنی که سالها دور از ایران بوده می گوید "نسل جدید و جوان ها سوسول هستند، چه معنی دارد مانع کتک خوردن بسیجی ها می شوند که بعد از همان ها کتک بخورند" ؛ فکر کردم لازم است بارها و بارها این ادای احترام را فریاد زد.

1 نظرات:

انگار همه با هم فکر می کردند.انگار یک روح بودند در میلیونها بدن.

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.