www.flickr.com

موهای ضد جنگ ما

شنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۹

برای جمع کردن این لکه نفتی که در خلیج مکزیک پخش شده، با استفاده از موهای مردم فیلتر درست می‌کنند. یک عده از ملت هم موی‌شان را برای این کار هدیه کرده‌اند و می کنند. سی. ان. ان. با مبتکران این طرح مصاحبه می‌کرد. یکی از آنها در جواب این سوال که آیا این ایده دیوانگی نیست گفت: نیروهای ما برای نفت در عراق و افغانستان می‌جنگند و این یعنی نفت مهم است.

با همین جمله یک ایده محیط زیستی، ضدجنگ، دموکراسی‌خواه و جنبش زنانی به سرم زد. یک کمپین نمادین ایرانی که برای این ماجرا مو هدیه دهد. با این شعار که ما از پس دموکراسی خودمان بر می‌آییم، دست از سرمان بردارید و بروید با موهای ما نفت‌تان را جمع کنید. و البته موی زن ایرانی جنبه های نمادین دیگری هم دارد.

2 نظرات:

واقعا ما از پس دموکراسی خودمان بر می آییم؟ اینا چه دستی بر سر ما درند مگه؟

کاش بگیم برای محیط زیست مو هدیه بدید چون زمین برای همه ی ماست.
حتی اگر اگر هم بر فرض جنگ برای این نفت بود باز هم گودرز را چه به شقایق؟

این ایده فقط برای یک کمپین شعاری و "نمادین" بود
وگرنه برای محیط زیست شاید کارهای عملی تری بتوان کرد که نیت و انگیزه از انجام انها هم چندان مهم نیست
هیجان زدگی ام هم دقیقا به خاطر همین گوز و شقیقه بودنش بود که شاید گاهی بشود از یکی برای دیگری استفاده کرد

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.