www.flickr.com

وبگردی

چهارشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۱

در گشت و گذارم تو دنیای مجازی به الواح شیشه ای برخوردم که درباره زبان نوشته بود . من هم که دارم ویتگنشتاین می خونم توجهم جلب شد ولی دیدم زیاد به کارم نمی آد . چون من به زبان به عنوان یه پدیده ارتباطی نگاه می کنم و تو این نگاه برام فارسی و انگلیسی و لاتین فرق خاصی نداره. ولی خوب سایت با ارزشیه.


از وبلاگ قدیمی 26 تیر 1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.