www.flickr.com

شهیدان منفور !!!

پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۱

در همه جای دنیا برای کشته شدگان و به قول ما شهیدان جنگهایشان ، احترام خاصی قایل هستند. نمی دانم بر سر ما و ملت ما چه آمده که حتی حاضر نیستند به آنها فکر کنند. من به هیچ جریان سیاسی کاری ندارم ، و اینکه چرا جنگیدیم یا چرا جنگ را ادامه دادیم و ... ولی باید بدانیم که ما زیر آتش بودیم . ما که کودکیمان به جنگ گذشت ، باید بدانیم که آرامش کنونی را از چه کسانی داریم.
چند روز پیش نقل قولی از یک آدم آشنا شنیدم که در این تظاهرات ضد آمریکایی اخیر مردم نبودند که شرکت کردند و از خودشون بودند!! مطمین هستم که در مورد امروز هم همین حرف را می زند و می زنند. ولی من خودم آنجا بودم. و مردم را کسی مجبور به آمدن نکرده بود. اینها خودشان شهید داشته اند، مفقود داشته اند و یا حداقل احساس دین به قهرمانان جنگ کرده اند که آمده اند ...
باز هم تکرار می کنم، در همه جای دنیا برای کشته شدگان و خاطرات جنگهایشان احترام خاصی قایل هستند.
نکته: خورشید خانوم هم یه چیزایی از این جریان نوشته.

از وبلاگ قدیمی 3 مرداد 1381
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.