www.flickr.com

چراغ قرمز

سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۸

این روزها مدام در خیابان چراغ قرمز پیدا می کنم. چراغ هایی که با کش به پشت دوچرخه یا کیف وصل می شوند. سالم هم هستند. حالا نمی دانم ماجرا چیست، سفیدهایش را خودم باید بخرم یا چی؟
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.