www.flickr.com

افسردگی شیک

سه‌شنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۶

این روزها بدجور خراب ام.
واژه ی خوبی است. خارج از هر گونه غر زدن و ناله کردن می توانی وضع ات را با آن توصیف کنی. شیک است. می توانی بگویی خراب ام و سرت را بالا بگیری و به خراب بودن ات مغرور باشی. می توانی بیدار شدن کله ی ظهر، بی خوابی شبها و چت کردن مداوم با دوستانی در شرق و غرب، وعده دادن کارهای هر روز به روز بعد را تعریف کنی و آخرش این واژه را بچسبانی. جواب می دهد.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.