www.flickr.com

تشویش اذهان عمومی و گاهی خصوصی

پنجشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۶

ظاهرا زیاد هم بی ربط نیست این کار حکومت ها برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی. شفاف بودن همیشه هم خوب نیست وقتی با دادن اطلاعات به کسی ممکن است باعث تشویش ذهن او شوی. شاید راه حل این باشد که مصلحت او را پیشاپیش و نزد خود تجویز کنی و اطلاعات گزینش شده را منتقل کنی. اما ماجرا به همین سادگی ها نیست، وگرنه حکومت ها با این سیاست ماندگار می ماندند. اعتماد و امنیت در دو سوی این معادله قرار دارند و همین کار را سخت می کند.

3 نظرات:

سلام
خیلی وقته میام اینجا
وبلاگ خوبی داری
موفق باشی

ای بابا .... چه میشه گفت ...

بابک دادبخش ، زنداني اعتصابي در آستانه مرگ
امروز اين خبر را حامل هستم براي نجات جانش بنويسيد

کلمات قابل فهم آنچه در فايل صوتي ايراد ميشود در ذيل درج ميگردد : ( من باب .. بابک دادبخش هستم بعد از چهل و چند روز اعتصاب از تمام.. کسايي که در اين مدت برخلاف -- رذالت داره-از من حمايت کردند متشکرم و سپاس گذارم ، تمام فعالهاي سياسي و حقوق بشري ، دوستان ، مبارزان و فعالان اميدوارم که باز روز ... اين جنايتکارها ..... از دستشان خارج بشويم ... نابود بشوند ..... اگر کسي --------- از اينجا ميگم با اين وضعيت زنده باد آزادي ، زنده باد دموکراسي ، مرگ بر ديکتاتوري )

اخرين جملات يک فرد زنده که با بي توجهي به کام مرگ فرستاده ميشود

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.