www.flickr.com

ردپای تغییر

یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

آرشیو وبلاگ ام یا همان مریم اینای پرشین بلاگ را پس از مدتی طولانی نگاه می کردم. تغییر فکر و لحن آدم حیرت انگیز است. ممکن است به "من" آن زمان بخندم یا از حرف هایش خجالت بکشم، اما او واقعیتی در زمان خودش بوده است. فکر کردم بعضی از پست های قبلی را اینجا و با برچسب "از وبلاگ قدیمی" با تاریخ خودشان منتشر کنم. طبیعی است که باز انتشار چیزهایی که حالا به نظرم یک مشت مزخرف هستند خیلی سخت است. برای همین شاید فعلا فقط آنهایی را که می پسندم و احساس خوبی ازشان دارم اینجا بگذارم. به هر حال این اجتناب ناپذیر است که روزی همین جملات نیز به نظرم مسخره بیایند.
Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.