www.flickr.com

راه چاره: تقلیل اخلاق به قیمت

چهارشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۶

صرفه جویی در مصرف انرژی حتی در این مدت کم و چهار پنج ماهه زندگی در بلاد کفر برای ما نهادینه شده است. پیش آمده که فراموش کرده باشم رادیاتور اتاق خواب را وقتی کسی آنجا نیست خاموش کنم و به شدت ناراحت شده باشم. نه به خاطر اینکه با روشن ماندنش کسی آن سر دنیا و یا در مملکت خودم ناچار است سرما را تحمل کند. فقط برای اینکه اینجا تمام اخلاق و وجدان و انسانیت و حفظ محیط زیست ونگرانی برای گرمایش جهانی و ... را در نشانگر یا عقربه ای به اسم قیمت خلاصه کرده اند. بالا و پایین رفتن قبض ماهیانه نشان مان می دهد چطور مصرف کنیم .
فهمیدنش خیلی سخت به نظر نمی رسد که بهتر است به جای وجدان مردم روی سود و زیان مادی آنها حساب کنند ، تا کار به اینجا نکشد. واقعا انرژی در مملکت مان ارزان است.

3 نظرات:

من هم به راه حل مشایهی مثل این فکر می کردم. تجریه هایی که از اطرافیانم دارم نشان می دهد که سود و زیان مادی بهتر از وجدان و مانور بر آن نتیجه می دهد. وجدان برای کارهای انسانی تر بیشتر نیاز داریم.

خوش به حالتان که اینقدر فهمیده و باکلاسین

برای ناشناس: شما لطف دارین. تعریف و تمجید ناشناس با کلاس تره البته و فهمیدگی بیشتری می طلبه

Powered by: Blogger
Based on Qwilm! theme.